25/05/1392

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Mes Kerman

19:45

0 : 0

هفته 5

تعداد تماشاچی : 35000

داوران

داور اول

جمشيد دانش مهر

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

مهدی ناصحی

داور چهارم

پیروز سیف اله زاده

رخداد های بازی

72

93

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22 79 20
30
4
33
18 57 11
5
8
2
35
9
10 84 7

بازیکن تعویضی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

20
7
11

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3 60 77
27 72 20
4
11
14 54 9
2
8
88
13
6

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

77
20
9