17/01/1393

جزییات مسابقه

Mes Kerman - Saba Qom

17:30

0 : 0

هفته 29

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

رضا عبدوس

داور چهارم

قاسم واحدي

رخداد های بازی

30

64

93

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
24 66 11
14
92
10
23 90 18
13
3
30 92 19
1
6

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

18
19
11

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
6 46 11
30
14 70 90
8
2
24
17
66
64

بازیکن ذحیره Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

90
3
11