13/10/1392

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Malavan Anzali

15:00

1 : 1

هفته 21

تعداد تماشاچی : 1600

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

سجاد طوری

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

6

6

57

91

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
40
5
6
10 81 88
11 89 16
14
9
26 59 13
2
30

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

88
16
13

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
8
13
9 79 4
7
70
29 88 3
30 61 10
99
26
28

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

4
3
10