08/09/1392

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Damash Gilan

15:00

2 : 3

هفته 16

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

موعود بنیادی فر

کمک داور اول

حسن طوماری

کمک داور دوم

حمید کنعانی

داور چهارم

فرشيد افشار

رخداد های بازی

8

23

30

32

37

48

56

88

88

90

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
22
8
20
27
26 78 18
29
4
14 88 7
10 60 7
12

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

18
7

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
19
5
1
13
18
4 84 3
8
23 64 34
10
11 84 9

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
3
34