26/07/1392

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Damash Gilan

18:00

2 : 0

هفته 13

تعداد تماشاچی : 16000

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

مهدی الوندی

داور چهارم

حسن اکرمی

رخداد های بازی

29

33

46

73

75

82

82

93

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
8
21
27
20
29 76 14
4
7 55 17
26 63 16
13
11

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

16
14
17

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
4
12
20
14
18
40
11 69 2
7
23 91 99
24 77 5

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

5
99
2