05/07/1392

جزییات مسابقه

Mes Kerman - Gostaresh Foulad

17:00

1 : 2

هفته 11

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

سید مهدی سید علی

کمک داور اول

سعيد زارع

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

21

24

45

46

56

70

90

92

92

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

31
8
7 72 28
11
1
15 81 2
6
5
10
17
9 47 12

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

28
2
12

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
20
22
7 52 10
8
2
35 71 3
9 53 18
23
30
11

بازیکن ذحیره Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

18
3
10