22/06/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Sepahan Isfahan

18:45

0 : 2

هفته 9

تعداد تماشاچی : 1297

داوران

داور اول

موعود بنیادی فر

کمک داور اول

سعيد زارع

کمک داور دوم

محمد جواد مداح

داور چهارم

امیر حسین فتاحی

رخداد های بازی

10

21

26

35

69

71

75

77

77

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
15
23 58 38
21
1
5
3
40
9
6

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
38

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16 65 21
8
23
22
5
13
17
40 86 11
20
14 71 19
10

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

19
11
21