08/06/1392

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Saipa Tehran

19:30

1 : 0

هفته 7

تعداد تماشاچی : 18000

داوران

داور اول

موعود بنیادی فر

کمک داور اول

بهرام نقوي

کمک داور دوم

فرید امیدوار

داور چهارم

حمید حاج ملک

رخداد های بازی

18

21

90

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
40 91 34
18
4
10
19
23 80 7
11
5
1
3 62 8

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

7
34
8

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
27 60 10
4
11
23 53 7
14 79 44
2
20
8
88

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

10
44
7