03/05/1392

جزییات مسابقه

Fajr Sepasi - Naft Tehran

22:00

0 : 1

هفته 1

تعداد تماشاچی : 1500

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

حسن ظهیری

داور چهارم

سید رضا مهدوی

رخداد های بازی

31

78

87

91

92

93

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
99
5
24
19
13
21
3 82 10
18 75 9
7 63 8

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
10
8

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
5
10
4
12
3
8
1
19 80 6
40 64 11
44 44 7

بازیکن ذحیره Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

7
6
11