09/08/1391

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Damash Gilan

2 : 2

هفته 14

تعداد تماشاچی : 25000

رخداد های بازی

12

22

50

61

85

93

93

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن