برنامه بازی ها Foolad Khouzestan - Primier League 2023-4


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

3 - 0

Foolad Khouzestan

1402/05/18 19:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

1 - 2

Naft Abadan

1402/05/25 21:30

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

4 - 0

Foolad Khouzestan

1402/06/01 19:30

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

0 - 2

Perspolis Tehran

1402/06/08 20:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

-

Foolad Khouzestan

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

-

Esteghlal Khouzestan

1402/07/05 20:45

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

-

Foolad Khouzestan

1402/07/14 17:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

-

Shams Azar Qazvin

1402/08/05 19:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

-

Foolad Khouzestan

1402/08/19 16:15