برنامه بازی ها - Primier League 2021-02


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

2 - 0

1400/07/27 18:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

3 - 0

Padide

1400/08/02 16:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

2 - 1

1400/08/10 18:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 0

آلومينيوم اراک

1400/08/15 16:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 1

Perspolis Tehran

1400/08/28 16:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

0 - 1

1400/09/03 17:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 0

Havadar Tehran

1400/09/08 16:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

0 - 3

1400/09/14 15:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

-

Teraktorsazi Tabriz

1400/09/19 15:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Fajr Sepasi

-

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

-

Nasaji Mazandran

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

-

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

-

Naft Abadan

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

-

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

-

Peykan Tehran