رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
شهرداري همدان
1 1 0 0 4 0 4 3 0
2
Malavan Anzali
1 1 0 0 2 0 2 3 0
3
Qashqaei Shiraz
1 1 0 0 2 1 1 3 0
4
خوشه طلايي ساوه
1 1 0 0 1 0 1 3 0
5
خيبر خرم آباد
1 1 0 0 1 0 1 3 0
6
استقلال ملاثاني
1 0 1 0 2 2 0 1 0
7
Raika Babol
1 0 1 0 2 2 0 1 0
8
Esteghlal Khouzestan
1 0 1 0 1 1 0 1 0
9
Saipa Tehran
1 0 1 0 1 1 0 1 0
10
Pars Jonoubi Jam
0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
Mes Kerman
0 0 0 0 0 0 0 0 0
12
شاهين شهرداري بوشهر
1 0 0 1 1 2 -1 0 0
13
شهرداري آستارا
1 0 0 1 0 1 -1 0 0
14
Vista Tourbin
1 0 0 1 0 1 -1 0 0
15
Arman Gohar Sirjan
1 0 0 1 0 2 -2 0 0
16
Mashinsazi Tabriz
1 0 0 1 0 4 -4 0 0
17
بادران تهران
0 0 0 0 0 0
18
مس شهر بابک
0 0 0 0 0 0