رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
شهرداري همدان
1 1 0 0 4 0 4 3 0
2
Mes Kerman
1 1 0 0 3 0 3 3 0
3
مس شهر بابک
1 1 0 0 3 0 3 3 0
4
Malavan Anzali
1 1 0 0 2 0 2 3 0
5
Qashqaei Shiraz
1 1 0 0 2 1 1 3 0
6
خيبر خرم آباد
1 1 0 0 1 0 1 3 0
7
خوشه طلايي ساوه
1 1 0 0 1 0 1 3 0
8
استقلال ملاثاني
1 0 1 0 2 2 0 1 0
9
Raika Babol
1 0 1 0 2 2 0 1 0
10
Saipa Tehran
1 0 1 0 1 1 0 1 0
11
Esteghlal Khouzestan
1 0 1 0 1 1 0 1 0
12
شاهين شهرداري بوشهر
1 0 0 1 1 2 -1 0 0
13
شهرداري آستارا
1 0 0 1 0 1 -1 0 0
14
Vista Tourbin
1 0 0 1 0 1 -1 0 0
15
Arman Gohar Sirjan
1 0 0 1 0 2 -2 0 0
16
Pars Jonoubi Jam
1 0 0 1 0 3 -3 0 0
17
Shams Azar Qazvin
1 0 0 1 0 3 -3 0 0
18
Mashinsazi Tabriz
1 0 0 1 0 4 -4 0 0