برنامه بازی ها - League Division 1 2021-02


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

-

Pars Jonoubi Jam

1400/07/24 15:15

Malavan Anzali

2 - 0

Arman Gohar Sirjan

1400/07/24 15:15

Saipa Tehran

1 - 1

Esteghlal Khouzestan

1400/07/24 15:15

خيبر خرم آباد

1 - 0

شهرداري آستارا

1400/07/24 15:30

Mashinsazi Tabriz

0 - 4

شهرداري همدان

1400/07/25 15:30

استقلال ملاثاني

2 - 2

Raika Babol

1400/07/25 17:00

شاهين شهرداري بوشهر

1 - 2

Qashqaei Shiraz

1400/07/25 17:00

خوشه طلايي ساوه

1 - 0

Vista Tourbin

1400/07/25 15:30

بادران تهران

-

Mes Kerman

1400/07/25 15:15

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

-

مس شهر بابک

1400/08/01 15:00

Pars Jonoubi Jam

-

خيبر خرم آباد

1400/08/01 17:00

شهرداري آستارا

-

خوشه طلايي ساوه

1400/08/01 15:00

Esteghlal Khouzestan

-

بادران تهران

1400/08/01 17:00

Qashqaei Shiraz

-

Saipa Tehran

1400/08/01 15:00

Vista Tourbin

-

استقلال ملاثاني

1400/08/01 15:00

شهرداري همدان

-

Malavan Anzali

1400/08/01 15:00

Arman Gohar Sirjan

-

شاهين شهرداري بوشهر

1400/08/01 15:00

Raika Babol

-

Mashinsazi Tabriz

1400/08/01 14:45