23/11/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Teraktorsazi Tabriz

15:00

1 : 1

هفته 20

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 5000

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

علي اکبر نوري

کمک داور دوم

يعقوب سخندان

داور چهارم

محمد حسين زاهدي فر

رخداد های بازی

15

48

57

83

85

90

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 70 15
4
10
77
6
90
66
27 62 19
3 79 2
40
1

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

15
5
18
19
44
2
16

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10 76 70
2
5
9 88 23
3
4
1
13
11
24 74 27

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

70
27
23
12
28
20
22