15/01/1395

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Naft Tehran

17:30

0 : 1

هفته 24

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 47

داوران

داور اول

محمد ملکي

کمک داور اول

محمد رضا مديرروستا

کمک داور دوم

جليل شعراني

داور چهارم

روح الله شريفي

رخداد های بازی

39

51

58

61

73

88

88

92

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
5
4
76
70 74 42
25 88 41
1
6
32 60 9
2
13

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
14
40
22
41
42
15

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
55
18
37 67 17
21
72
4
44
3 61 10
24
70 82 26

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
9
26
28
38
74
17