06/10/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Ahvaz - Saba Qom

15:00

0 : 3

هفته 16

ورزشگاه خانگی: Takhti e

تعداد تماشاچی : 600

داوران

داور اول

محمد حسين زاهدي فر

کمک داور اول

حسن انتظاري

کمک داور دوم

فريد اميدوار

داور چهارم

جواد رحيم زاده

رخداد های بازی

23

63

65

67

68

75

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 77 23
5
8
17
1
6
18
10
11
13 82 16
28 85 4

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

20
4
12
16
27
15
23

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10
13 56 24
22
26
21 88 32
19
37
30
40
17

بازیکن ذحیره Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

7
24
32
36
39
4
44