30/08/1394

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Esteghlal Ahvaz

16:20

1 : 0

هفته 12

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 9000

داوران

داور اول

اشکان خورشيدي

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

محمدرضا منصوري

داور چهارم

محمد رضا فغاني

رخداد های بازی

20

25

56

82

89

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
6
23
77
3
4 75 40
17 78 19
24 50 37
9
14
30

بازیکن تعویضی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

22
21
19
37
20
40
39

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
27 84 40
1
9
8 73 70
20
10 84 16
11
6
77
15

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

40
16
70
18
4
12
23