09/08/1394

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Saipa Tehran

15:00

1 : 2

هفته 11

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 120

داوران

داور اول

محمد ملکي

کمک داور اول

محمدرضا اميني

کمک داور دوم

يعقوب حجتي

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

25

30

43

58

81

90

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
6
18
9 67 7
4
16 88 30
22
11
5
2 65 8
61

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
30
33
20
28
19
7

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 66 27
5
3
16
10
40
4
15
22
70 81 12
20 73 23

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

23
12
9
21
88
27
30