23/05/1394

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Rahahan Tehran

18:30

1 : 1

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 8200

داوران

داور اول

اشکان خورشيدي

کمک داور اول

فرزاد بهرامي

کمک داور دوم

يعقوب حجتي

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

22

28

40

53

53

88

90

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10
18
8 64 11
9 38 77
13
12
3
24 91 31
23
1

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
77
6
22
16
21
31

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 86 6
7 66 11
10
77 60 23
3
40
1
5
17
18
19

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

11
6
8
99
22
23