09/05/1394

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Rahahan Tehran

19:35

2 : 2

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 3100

داوران

داور اول

موعود بنيادي فر

کمک داور اول

محمدرضا اميني

کمک داور دوم

فرهاد مروجي

داور چهارم

محمد حسين زاهدي فر

رخداد های بازی

16

23

52

60

62

73

84

87

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10
8
9 36 2
11 88 16
24
23
1
77 36 18
13
12

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

18
16
3
21
2
6
22

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
6 88 26
7
8
1
32 57 23
2 57 5
40
15
3

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
23
26
44
18
5
33