10/11/1393

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Esteghlal Khouzestan

15:00

1 : 1

هفته 18

تعداد تماشاچی : 140

داوران

داور اول

قاسم واحدي

کمک داور اول

محمدرضا اميني

کمک داور دوم

علی اکبر عظیم پور

داور چهارم

یاسر همرنگ

رخداد های بازی

21

40

46

54

62

66

69

72

81

86

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
21 58 34
2
17 89 6
99
10
88
11
20
1
8 94 28

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

28
34
6

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 83 10
8 56 9
20
5
13
40
2
6
31 70 77
4
11

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
77
10