10/09/1393

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Perspolis Tehran

14:30

2 : 1

هفته 16

تعداد تماشاچی : 7000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

تورج عیوض محمدی

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

محمد رضا فغانی

رخداد های بازی

24

43

44

45

67

78

92

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
4
8 64 23
12 53 26
16
17
18
20
24
28 75 33
40

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

23
33
26

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
5
6
9 70 77
10 86 31
11
13
20
23
66

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

31
77