09/08/1393

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Rahahan Tehran

16:40

1 : 2

هفته 13

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

محمد جواد مداح

داور چهارم

سید مهدی مرجان زاده

رخداد های بازی

4

12

20

23

42

48

52

75

92

92

93

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
6
22
24
27
30 45 11
14
33
9 90 19
10 72 20
16

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
20
19

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
5
22
40
13
20 57 8
18
14
16 73 11
10 77 23
9

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
11
23