13/06/1393

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Esteghlal Tehran

18:50

0 : 2

هفته 7

تعداد تماشاچی : 6500

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

حسین طالقانی

کمک داور دوم

تورج عیوض محمدی

داور چهارم

جواد رحیم زاده

رخداد های بازی

22

24

26

41

91

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 92 32
14
6
8
10
13 76 19
1
11
3
16
34 61 23

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

19
32
23

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10 84 21
3
7
20 84 6
25 73 9
70
11
2
16
23

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

21
6
9