01/12/1392

جزییات مسابقه

Mes Kerman - Sepahan Isfahan

15:30

0 : 0

هفته 27

تعداد تماشاچی : 2620

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

محمد عطایی

داور چهارم

محمد کمانی

رخداد های بازی

16

34

46

55

81

92

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
38
15
7
1
5
3
40 80 9
12 71 99
20
88 67 14

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

99
9
14

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
22
6
30
11
8
2 62 10
24
35 35 90
17 81 27
23

بازیکن ذحیره Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

10
27
90