21/10/1392

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Mes Kerman

14:30

2 : 1

هفته 22

تعداد تماشاچی : 1700

داوران

داور اول

رسول رهبرفام

کمک داور اول

رحيم شاهين

کمک داور دوم

ایوب غلامزاده

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

11

54

55

58

59

63

66

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
66
15
17 86 16
14 61 27
2
3
10
30
90
8

بازیکن تعویضی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

27
16
5

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
5
6
3
14
9
40
17
11
13
2 82 26

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

88
26
10