29/09/1392

جزییات مسابقه

Damash Gilan - Foolad Khouzestan

15:00

1 : 2

هفته 19

تعداد تماشاچی : 4000

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

یعقوب سخندان

داور چهارم

پیروز سیف اله زاده

رخداد های بازی

45

48

53

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
10
21
4
11
14 94 15
6
8 77 16
37
29 80 7
55

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

7
15
16

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
1
21
6
29
11
17 81 10
35
16 65 7
12 57 9
38

بازیکن ذحیره Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

7
10
9