29/09/1392

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Sepahan Isfahan

15:00

1 : 2

هفته 19

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

بهرام کياني

داور چهارم

محمد ملکی

رخداد های بازی

42

47

47

64

66

84

85

87

91

92

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
3
40
28
15
7 92 23
12
20
88 77 9
38

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

9
23

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
34
20
88
3
6
8
7
10 82 17
27
11

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

9
40
17