23/09/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Fajr Sepasi

16:20

1 : 0

هفته 18

تعداد تماشاچی : 4000

داوران

داور اول

اشکان خورشیدی

کمک داور اول

بابک عباس قلی زاده

کمک داور دوم

حميد غمزه

داور چهارم

جمشید محمدی

رخداد های بازی

28

62

65

81

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
10
23
25
4
33
26
29
44
38
6

بازیکن تعویضی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

14
16
8

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

33
5
1
16
14
2
70
10
11 46 77
32 73 9
34 46 8

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
9
8