15/09/1392

جزییات مسابقه

Damash Gilan - Malavan Anzali

15:00

0 : 3

هفته 17

تعداد تماشاچی : 11000

داوران

داور اول

سعيد مظفري زاده

کمک داور اول

بهرام کياني

کمک داور دوم

رضا عبدوس

داور چهارم

رسول رهبرفام

رخداد های بازی

23

24

27

28

29

41

64

83

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
6
3
5
9 85 7
30
23
40
17 66 26
10 80 2
11

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

26
2
7

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
8
20
26 46 11
9
29
4 42 17
7
14
27
12 60 18

بازیکن ذحیره Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

17
11
18