12/08/1392

جزییات مسابقه

Mes Kerman - Damash Gilan

15:00

1 : 1

هفته 15

تعداد تماشاچی : 800

داوران

داور اول

امیر حسین فتاحی

کمک داور اول

حسن ظهیری

کمک داور دوم

بابک عباس قلی زاده

داور چهارم

قاسم واحدي

رخداد های بازی

19

24

55

66

69

72

91

91

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
20
1
29
21
6
9 57 35
27 67 18
26 75 16
12
17

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

18
16
35

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

33 90 1
7
2
30
11 59 22
9
23
18
5
10
3

بازیکن ذحیره Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

1
22