22/06/1392

جزییات مسابقه

Mes Kerman - Foolad Khouzestan

18:00

2 : 2

هفته 9

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

مهدی الوندی

کمک داور دوم

فرزاد بهرامی

داور چهارم

محمد رضا فغانی

رخداد های بازی

24

32

45

56

62

66

70

71

80

89

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
3
10
1
6 81 15
24
8
11
14 72 5
9 66 7
29

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

5
15
7

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
20
6
30
18 86 13
8
2
35
10 46 9
17 61 22
23

بازیکن ذحیره Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

22
13
9