21/06/1392

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Esteghlal Tehran

20:00

2 : 0

هفته 9

تعداد تماشاچی : 6500

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

سجاد طوری

کمک داور دوم

محمدرضا اميني

داور چهارم

قاسم واحدي

رخداد های بازی

15

25

42

51

81

87

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
4
8 64 16
6
3
5
1
22 46 7
26
11
9 55 32

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

7
32
16

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 93 2
4
23 82 14
3
6
8
7
29 92 15
30
26
5

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

14
15
2