02/02/1397

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Perspolis Tehran

18:00

2 : 1

هفته 29

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 11000

رخداد های بازی

19

27

31

48

71

88

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
3
2
70 70 90
1
11
15
19
8 73 10
88 84 69

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
77
69
90
44
21
5

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21 65 17
88
66
7
12
11 78 3
69
2
33 50 8
5
99

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

8
1
30
3
17
28
31
9
44