لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 پرسپولیس تهران 1 ذوب آهن اصفهان 1 1402/06/02 19:30
week 18 ذوب آهن اصفهان 0 پرسپولیس تهران 1 1402/12/09 15:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 ذوب آهن اصفهان 0 پرسپولیس تهران 0 1401/05/22 19:00
week 16 پرسپولیس تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0 1401/10/30 16:30
لیگ 140004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week ذوب آهن اصفهان 0 پرسپولیس تهران 3 1400/10/27 15:30
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 پرسپولیس تهران 2 ذوب آهن اصفهان 0 1400/10/03 17:00
week 26 ذوب آهن اصفهان 1 پرسپولیس تهران 1 1401/02/19 18:30
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 پرسپولیس تهران 1 ذوب آهن اصفهان 1 1399/10/11 15:00
week 21 ذوب آهن اصفهان 1 پرسپولیس تهران 2 1400/03/03 19:30
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 ذوب آهن اصفهان 0 پرسپولیس تهران 3 1398/09/14 17:30
week 28 پرسپولیس تهران 0 ذوب آهن اصفهان 1 1399/05/17 20:30
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 پرسپولیس تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0 1397/09/13 16:15
week 26 ذوب آهن اصفهان 0 پرسپولیس تهران 0 1398/01/28 18:00
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 پرسپولیس تهران 4 ذوب آهن اصفهان 0 1396/09/10 15:00 آزادی
week 29 ذوب آهن اصفهان 2 پرسپولیس تهران 1 1397/02/02 18:00 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 ذوب آهن اصفهان 1 پرسپولیس تهران 0 1395/09/26 16:20 ذوب آهن فولادشهر
week 29 پرسپولیس تهران 3 ذوب آهن اصفهان 3 1396/02/09 18:00 آزادی
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 پرسپولیس تهران 1 ذوب آهن اصفهان 2 1394/05/29 19:15 آزادی
week 19 ذوب آهن اصفهان 2 پرسپولیس تهران 2 1394/11/18 14:30 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 93941
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week پرسپولیس تهران 1 ذوب آهن اصفهان 2 1393/09/14 15:15
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 پرسپولیس تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0 1393/05/24 19:20
week 18 ذوب آهن اصفهان 1 پرسپولیس تهران 0 1393/11/10 14:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 ذوب آهن اصفهان 0 پرسپولیس تهران 0 1392/05/11 22:15
week 17 پرسپولیس تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1392/09/15 16:20
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 پرسپولیس تهران 3 ذوب آهن اصفهان 2 1391/08/29
week 32 ذوب آهن اصفهان 1 پرسپولیس تهران 1 1392/01/23
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 ذوب آهن اصفهان 2 پرسپولیس تهران 2 1390/06/17
week 23 پرسپولیس تهران 0 ذوب آهن اصفهان 0 1390/11/09
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 پرسپولیس تهران 2 ذوب آهن اصفهان 0 1389/08/03
week 29 ذوب آهن اصفهان 0 پرسپولیس تهران 3 1390/01/21
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 ذوب آهن اصفهان 1 پرسپولیس تهران 1 1388/06/16
week 22 پرسپولیس تهران 1 ذوب آهن اصفهان 1 1388/10/19
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 پرسپولیس تهران 2 ذوب آهن اصفهان 2 1387/06/03
week 21 ذوب آهن اصفهان 3 پرسپولیس تهران 1 1387/10/14
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 پرسپولیس تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1386/07/13
week 25 ذوب آهن اصفهان 2 پرسپولیس تهران 0 1387/01/10
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 ذوب آهن اصفهان 2 پرسپولیس تهران 3 1385/10/14
week 30 پرسپولیس تهران 3 ذوب آهن اصفهان 1 1386/03/06
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 پرسپولیس تهران 1 ذوب آهن اصفهان 1 1384/07/24
week 22 ذوب آهن اصفهان 3 پرسپولیس تهران 0 1384/11/23
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 پرسپولیس تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0
week 30 ذوب آهن اصفهان 3 پرسپولیس تهران 2
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 پرسپولیس تهران 0 ذوب آهن اصفهان 1 1381/08/17
week 17 ذوب آهن اصفهان 3 پرسپولیس تهران 2 1382/02/26