24/01/1397

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Esteghlal Khouzestan

16:00

0 : 0

هفته 28

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 670

رخداد های بازی

39

62

76

84

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 92 80
27
99
9
5
1
25
70 87 16
26 67 18
17
30

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

22
80
16
18
6
77
14
4

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
19
91 65 33
12
90 57 88
23
7
2
10 79 17
99
20

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

4
1
45
40
33
88
17
13
14