لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 استقلال خوزستان 0 پيکان تهران 1 1402/07/13 19:30
week 22 پيکان تهران 1 استقلال خوزستان 0 1403/01/19 19:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 پيکان تهران 1 استقلال خوزستان 0 1397/06/08 20:15 شهدا
week 21 استقلال خوزستان 0 پيکان تهران 1 1397/12/16 16:30
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 استقلال خوزستان 1 پيکان تهران 0 1396/09/03 16:45 غدیر
week 28 پيکان تهران 0 استقلال خوزستان 0 1397/01/24 16:00 شهدا
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 استقلال خوزستان 2 پيکان تهران 3 1395/06/30 18:40 غدیر
week 22 پيکان تهران 4 استقلال خوزستان 3 1395/11/26 15:30 شهدا
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 پيکان تهران 1 استقلال خوزستان 1 1393/08/30 15:00
week 30 استقلال خوزستان 1 پيکان تهران 1 1394/02/25 19:30