10/01/1397

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Pars Jonoubi Jam

18:45

1 : 0

هفته 26

ورزشگاه خانگی: Sardar Jangal

تعداد تماشاچی : 6500

رخداد های بازی

2

11

33

34

65

85

91

93

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

88 51 7
90
1
64 87 2
44
4
24
10 75 20
14
8
5

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

7
2
34
99
66
13
20

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
8
20 90 4
13
90
99
23 73 7
66
69
9 93 88
33

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

80
4
12
2
44
18
88
7