20/11/1396

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Siah Jamegan

15:00

2 : 1

هفته 23

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 300

رخداد های بازی

31

39

45

50

51

54

64

66

74

85

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

80 46 2
24
7
73
18
70 88 44
10
71 62 33
5
8
61

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

47
2
44
33
88
30
22

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
19
45 70 10
12
13 59 40
90 37 91
23
7
2
99
20

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
1
40
26
33
88
91
14
10