21/10/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Padide Khorasan

15:00

1 : 0

هفته 19

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 240

رخداد های بازی

29

41

43

83

85

88

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77 75 75
31
92
11
4 46 5
3
10
7
23
22
9

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

21
5
37
75
19
28
17
25

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

37
8
99 65 70
9
5
1
6
25
16 85 17
34
18

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

27
77
17
24
31
70
26
22