07/10/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Esteghlal Tehran

15:00

0 : 3

هفته 17

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 20000

رخداد های بازی

7

15

29

40

47

55

62

62

73

83

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
23 78 16
4
20 65 33
21
28 78 88
24
22
5
9
14

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
33
2
90
13
16
1
88

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
4 35 3
70
26 69 24
16
34
18
17
30
25

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

27
77
14
3
19
24
31