27/01/1394

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Naft Tehran

17:30

5 : 3

هفته 26

تعداد تماشاچی : 1300

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

سجاد طوری

کمک داور دوم

قهرمان نجفی

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

11

22

41

43

45

48

55

68

77

78

92

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
4 75 10
5
7
9
20
23
77
13 46 22
11 46 6

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
22
6

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3
5
8
15
18 90 21
19
23 72 11
30 73 27
99

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

21
11
27