22/01/1394

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Saba Qom

17:30

3 : 0

هفته 25

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

جمشید محمدی

کمک داور اول

سجاد طوری

کمک داور دوم

ایوب غلامزاده

داور چهارم

علي احمدي

رخداد های بازی

19

21

56

59

61

78

90

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
4
5
6
7 81 21
10 70 30
11
17
18
23 59 9
25

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

9
30
21

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
4
7 86 24
8
10
13
14 75 15
17 89 37
18
19

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

15
24
37