21/01/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Zobahan Isfahan

19:00

1 : 1

هفته 25

تعداد تماشاچی : 12000

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

حسن ظهیری

کمک داور دوم

حميد غمزه

داور چهارم

محمد رضا فغانی

رخداد های بازی

11

50

59

61

63

75

83

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
5
8
11 60 30
12
15
17 90 26
18 69 23
19
99

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

30
26
23

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
4
6
10
13
15
16
17 84 99
20 46 28
34
80

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

99
28
9