15/01/1394

جزییات مسابقه

Saba Qom - Sepahan Isfahan

17:00

2 : 0

هفته 24

تعداد تماشاچی : 400

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

جلیل شعرانی

کمک داور دوم

علي اکبر نوري

داور چهارم

سعید رحیمی مقدم

رخداد های بازی

40

49

60

74

94

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5 11 33
6 67 29
7 52 35
8
9
10
12
20
21
88

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

33
29
35

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
4
5
6
10 82 23
11 95 30
13
17
18
25
31 46 7

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

23
30
7