14/01/1394

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Esteghlal Khouzestan

17:00

3 : 0

هفته 24

تعداد تماشاچی : 15000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

فرزاد بهرامی

داور چهارم

سعيد شمس

رخداد های بازی

40

46

50

57

58

61

74

78

81

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
4 84 7
5
6
10
11
17 71 24
21 58 8
88
99

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

7
24
8

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3
6
8 61 14
9
10 80 19
13
18 74 7
23
27

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

14
19
7