18/01/1394

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Peykan Tehran

17:00

1 : 1

هفته 24

تعداد تماشاچی : 0

داوران

داور اول

موعود بنیادی فر

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

حسن انتظاري

داور چهارم

سید مهدی مرجان زاده

رخداد های بازی

7

33

76

79

90

91

91

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3
5
10 69 17
14 52 77
15
22
23
27 83 26
29

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

17
77
26

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
5
8 93 25
9
10 62 35
13 88 40
14
15
38
99

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

25
35
40