25/12/1393

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Zobahan Isfahan

15:30

1 : 3

هفته 23

تعداد تماشاچی : 3000

داوران

داور اول

قاسم واحدي

کمک داور اول

حمزه علی سلیمی

کمک داور دوم

یعقوب سخندان

داور چهارم

محمد حسین ترابیان

رخداد های بازی

5

49

70

75

78

84

91

91

93

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
5
8
11
12
17 67 30
18
19 91 16
27
99

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

16
30

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
4
5
10
14
15 75 23
17
20
22 80 6
29 80 77

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

23
77
6